Home Welsh

Newid cyweirnod miloedd o fywydau ifanc - un cyngerdd anhygoel ar y tro!

Gall sŵn côr eich syfrdanu. Meddyliwch am sain grymus 1,000 o leisiau ifanc ynghyd â cherddorion profiadol a diddanwyr. Dychmygwch roi llwyfan a phenrhyddid i’r holl dalent newydd ifanc o fewn eich cymuned.

Dyna brofiad Tu Hwnt i Eiriau.

Mae’r cyngerdd hwn yn rhoi llwyfan i 1,000 o leisiau mewn profiad a fydd yn newid bywydau pawb. Mae’r côr yn cynnwys pobl ifanc lleol rhwng 8 a 23 oed, a threfnir y cyfan gan dîm o bobl ifanc lleol rhwng 16 a 23 oed.

I gefnogi’r côr a’r athrawon mae gennym weithwyr llwyfan a cherddorol proffesiynol. Rhoddwyd hyfforddiant i’r bobl ifanc gan ddefnyddio rhaglen Hybu Pobl Ifanc.

Mae ein digwyddiad yn cynnwys pobl o bob math o gefndir ac rydym yn gweithio’n agos gydag ysgolion, colegau a phrifysgolion lleol.

Rydym yn sicrhau lefelau uchel o broffesiynoldeb. Yn y blynyddoedd a fu mae ein côr a’n cerddorfa wedi perfformio ochr yn ochr ag enwogion fel Lee Mead a sêr eraill Casualty, Holby City a’r West End. Mae’r ventriloquist, Paul Zerdin – enillydd ‘America’s Got Talent  2015’ wedi cadarnhau y bydd yn ein sioe yn 2019.

Wedi pum sioe hynod lwyddiannus yng Nghaerdydd, yr ydym yn awr yn anelu at roi’r un cyfleoedd i bobl ifanc yn Lloegr.

Mae pob un sy’n cymryd rhan yn mwynhau hwb enfawr o ran hyder. Mae eu talentau yn cael eu meithrin, ac maent yn dysgu sgiliau defnyddiol a fydd yn eu helpu wrth ddechrau ar eu llwybrau gyrfaol.

Nawr rydym yn cynllunio taith pum dyddiad i rai o’r neuaddau cyngerdd gorau ym Mhrydain. A wnewch chi ymuno â ni ar y daith gyffrous hon?

Yn 2020, bydd Tu Hwnt i Eiriau (#HitTheRightNote) yn mynd i:

Derby, Lerpwl, Newcastle a Wembley.

Ein huchelgais yw cynnig cyfle sy’n newid bywydau 4,000 o bobl ifanc ychwanegol ar draws Lloegr y flwyddyn nesaf.

Now, we’re planning a five-date tour of the UK in some of the best arena in Britain. Will you join us on the exciting journey?

Ym Mehefin/Gorffennaf 2019 bydd Tu Hwnt i Eiriau yn teithio i

Alongside our Cardiff show, we’re adding dates in Derby, Liverpool, Newcastle and Wembley in 2019. Our ambition is to provide a life-changing opportunity for 5,000 more young people across England and Wales next year.

Changing Lives

We have a large number of stories about the impact of being involved in this event here are just a few…

This unique event has allowed our pupils to gain insight into the world of performing at an early age. It has opened their eyes to exciting possibilities! I would highly recommend any school to take part!
Head Teacher
Adamsdown Primary School, Cardiff
My staff came back from the rehearsal in tears as the children had had such a wonderful time. We are in an area of severe deprivation so many children never leave the village. After the concert itself three of the children recorded in their diaries that - it had been the best day of their lives.
Head Teacher
Adamsdown Primary School, Cardiff
I couldn’t believe I was given so much responsibility and was able to take such a lead and make decisions during the concert event. I learnt so much about working with people and the joy of giving others a good time but the thing I learnt more about myself. I know now if I believe in myself, and my team, anything can happen.
Head Teacher
Adamsdown Primary School, Cardiff