FAQs Welsh

C: Pa mor hen sydd rhaid i aelodau’r côr fod?

A: Rhwng 8 a 23, ac yn rhan o grŵp o ysgol, coleg neu brifysgol

C: Pa mor hen sydd rhaid i drefnwyr fod?

A: Rhwng 16 a 23 ac yn byw yn y ddinas neu’r dref lle mae’r sioe yn digwydd

C: A fydd pob un o’r corau a’r timau yn wahanol i’w gilydd?

A: Byddan. Bydd pob un yn cael eu denu o’r ardal leol o gwmpas y lleoliad. Er enghraifft, bydd y timoedd a’r corau yn Lerpwl yn dod o Ogledd Gorllewin Lloegr a Gogledd Cymru.

C: Beth yw’r cost?

A: Does dim tâl am gymryd rhan. Yr unig cost yw teithio i’r digwyddiad ac i ddau ymarfer.

C: Beth sy’n digwydd ar ôl i mi gofrestru fy ysgol?

A: Byddwch yn derbyn pecyn gwybodaeth llawn a fydd yn ateb eich cwestiynau

C: A fyddaf yn derbyn deunyddiau ar gyfer y cerddoriaeth?

A: Byddwch. Bydd ysgolion cynradd yn derbyn CD o’r cerddoriaeth piano a CD o’r darnau lleisiol, pdf o’r geiriau a’r cerddoriaeth ar bapur. Bydd ysgolion uwchradd yn derbyn y cerddoriaeth ar bapur a darnau ar wahân ar gyfer pob rhan yn eich côr.

C: A fydd help ar gael?

A: Bydd. Rydym yn agored iawn i gwestiynau ac anelwn at ateb o fewn 48 awr. Rydym yn cynnal ymarfer lleol ac wedyn un ymarfer torfol ar gyfer ysgolion cynradd, ac un ymarfer torfol ar gyfer ysgolion uwchradd. Bydd un o’n tîm yn ymweld a’ch ysgol ar ôl i chi gofrestru i gwrdd â’r côr ac i ateb eich cwestiynau, boed gan athrawon neu blant.

A fydd diddanwyr proffesiynol ym mhob lleoliad?

A: Bydd. Edrychwch allan dros y misoedd nesaf ar gyfer cadarnhad o’r perfformwyr ym mhob lleoliad.

C: Alla i noddi’r digwyddiadau?

A: Gallwch. Mae nifer o gyfleoedd ar gyfer nawdd ac ar gyfer marchnata yn y digwyddiadau. Edrychwch ar ein tudaln Byddwch yn Noddwr am ragor o fanylion. Cysylltwch am ragor o wybodaeth – rydym yn chwilio am fusnesau a mudiadau gwych i ddod yn bartneriaid i ni.