History Welsh

Hanes

Mae’r syniad a  greodd y côr 1000 o leisiau yn tarddu o waith elusen o Gaerdydd o’r enw Hybu. Mae Hybu yn hyfforddi pobl ifanc 16-18 oed o Gaerdydd a Chasnewydd mewn sgiliau gwirfoddoli, arweinyddiaeth a menter. Mae tîm Hybu Pobl Ifanc yn gweithio yn rhannol i gefnogi pobl ifanc i weithio mewn ardaloedd difreintiedig i greu digwyddiadau a gweithgareddau o fudd i’r cymunedau hynny.

Nodwedd arbennig Hybu yw’r ymddiried a’r parch mae’n dangos tuag at pobl ifanc – yn eu galluogi i lunio ac arwain eu gweithgareddau, digwyddiadau a mentrau codi arian eu hunain.

Yn 2011 crëwyd y cysyniad o ffurfio côr o 1000 o bobl ifanc ynghyd â cherddorfa pobl ifanc. Wnaethon nhw gweithio’n galed i godi’r arian i wireddu eu syniad.

Mae’r digwyddiad wedi denu enwau a wynebau enwog i rannu’r llwyfan – tra’n sicrhau trwy’r amser taw’r plant yw’r sêr.

Yn 2017 roedd ein cefnogwyr enwog mor syfrdan gydag ansawdd i sioe a’r budd i’r bobl ifanc oedd yn rhan ohoni, nes iddyn nhw awgrymu ail-greu’r model mewn trefi a dinasoedd eraill fel bod miloedd o bobl ifanc eraill yn cael profiad mor anhygoel. Esgorodd hyn ar daith Tu Hwnt i Eiriau sydd yn ymweld â phump lleoliad yn 2019.

Gyda chytundeb yr elusen trefnir y daith dan nawdd Cwmni er Budd Cymunedol dan yr enw Hybu Côr er mwyn datblygu’r prosiect ar sail di-elw.

Dywed sylfaenydd Hybu, Gill James: “Rydyn ni wedi gweld trawsnewidiad anferth yn hyder y bobl ifanc sy’n rhan o’r côr a’r gerddorfa.

Mae’r profiad iddyn nhw yn wefreiddiol. Mae bod yn rhan o ddigwyddiad mor broffesiynol yn agor eu llygaid i’r hyn y gallan nhw gyflawni. Mae’r bobl ifanc sydd yn rhan o’r tîm trefnu yn magu sgiliau a all gael effaith parhaol ar eu gyrfaoedd a’u bywydau. Mae hyn yn bell o fod yn effaith un gyngerdd ar un noswaith. Mae’r broses yn newid safbwyntiau a dyfodol potensial y miloedd o bobl ifanc sy’n cymryd rhan.

Tu Hwnt i Eiriau #Taro’r Nodyn Cywir:

This unique event has allowed our pupils to gain insight into the world of performing at an early age. It has opened their eyes to exciting possibilities! I would highly recommend any school to take part!
Head Teacher
Adamsdown Primary School, Cardiff
My staff came back from the rehearsal in tears as the children had had such a wonderful time. We are in an area of severe deprivation so many children never leave the village. After the concert itself three of the children recorded in their diaries that - it had been the best day of their lives.
Head Teacher
Adamsdown Primary School, Cardiff
I couldn’t believe I was given so much responsibility and was able to take such a lead and make decisions during the concert event. I learnt so much about working with people and the joy of giving others a good time but the thing I learnt more about myself. I know now if I believe in myself, and my team, anything can happen.
Head Teacher
Adamsdown Primary School, Cardiff