Home Welsh

Newid cyfeirnod ar gyfer miloedd o fywydau ifanc – un gyngerdd gofiadwy ar y tro

Gall sain côr dwyn eich anadl.

Dychmygwch sain godidog 1000 o leisiau ifanc gyda chefnogaeth cerddorion a diddanwyr profiadol. Dychmygwch y doniau cudd yn eich cymuned yn cael eu rhyddhau i flodeuo ar lwyfan. Dyna brofiad Tu Hwnt i Eiriau

Mae’r gyfres o gyngherddau yn cynnwys mwyn na 5000 o leisiau, pump lleoliad ac un profiad trawsnewidiol i gymaint o bobl.

Pobl ifanc rhwng 8 a 23 oed sydd yn ffurfio ein corau. A bydd tîm o bobl ifanc 16-23 oed yn gyfrifol ym mhob lleoliad am drefnu’r digwyddiad.

Daw cefnogaeth i’r corau a’r athrawon gan gerddorion theatrig proffesiynol. Hyfforddir y bobl ifanc yn y tîm trefnu gan ddefnyddio ein rhaglen Hybu Pobl Ifanc.

Mae ein digwyddiadau yn denu pobl o bob cefndir, ac rydym yn gweithio’n agos ag ysgolion, colegau a phrifysgolion lleol. Rydym yn sicrhau lefelau uchel o proffesiynoldeb. Mae ein corau a cherddorfeydd wedi perfformio gydag artistiaid adnabyddus megis Lee Mead a sêr eraill o Casualty, Holby City a theatrau’r West End. Mae’r ventriloquist a’r comedïwr Paul Zerdin – enillydd America’s Got Talent eisoes wedi ymrwymo i gymryd rhan yn 2019.

Yn dilyn pum cyngerdd hynod llwyddiannus yng Nghaerdydd rydym nawr yn awyddus i gynnig profiadau tebyg i bobl ifanc yn Lloegr.

Mae pawb sy’n cymryd rhan yn elwa o hwb i’w hyder. Mae doniau yn cael eu meithrin a sgiliau sydd yn ddefnyddiol wrth gychwyn gyrfa yn cael eu dysgu.

Now, we’re planning a five-date tour of the UK in some of the best arena in Britain. Will you join us on the exciting journey?

Ym Mehefin/Gorffennaf 2019 bydd Tu Hwnt i Eiriau yn teithio i

Alongside our Cardiff show, we’re adding dates in Derby, Liverpool, Newcastle and Wembley in 2019. Our ambition is to provide a life-changing opportunity for 5,000 more young people across England and Wales next year.

Changing Lives

We have a large number of stories about the impact of being involved in this event here are just a few…

This unique event has allowed our pupils to gain insight into the world of performing at an early age. It has opened their eyes to exciting possibilities! I would highly recommend any school to take part!
Head Teacher
Adamsdown Primary School, Cardiff
My staff came back from the rehearsal in tears as the children had had such a wonderful time. We are in an area of severe deprivation so many children never leave the village. After the concert itself three of the children recorded in their diaries that - it had been the best day of their lives.
Head Teacher
Adamsdown Primary School, Cardiff
I couldn’t believe I was given so much responsibility and was able to take such a lead and make decisions during the concert event. I learnt so much about working with people and the joy of giving others a good time but the thing I learnt more about myself. I know now if I believe in myself, and my team, anything can happen.
Head Teacher
Adamsdown Primary School, Cardiff