About Us Welsh

Yn taro’r nodyn cywir er trawsnewid bywydau

Mae Tu Hwnt i Eiriau – #Taro’r Nodyn Cywir wedi ennill ei enw gan nad oes geiriau digonol i wneud cyfiawnder a’r fenter syfrdanol hon.

Mae’n daith arena sy’n creu perfformiadau o’r safon uchaf gan bobl ifanc lleol ochr yn ochr ag artistiaid byd enwog. Ar gyfer 2019 bydd enillydd America’s Got Talent – y comedian a ventriloquist Paul Zerdin – gyda ni. Cyhoeddir enwau eraill maes o law.

Wrth galon y fenter mae uchelgais anferth.

Dymunwn cynnig i bobl ifanc brofiad a chyfle all newid eu bywydau.
Maen nhw’n darganfod pethau newydd amdanyn nhw eu hunain. Rydym yn eu cefnogi i fod y fersiwn gorau ohonyn nhw eu hunain.

Daw ein pobl ifanc o ysgolion, colegau a phrifysgolion amrywiol.
Maen nhw’n dod o bob cefndir.

Er mwyn denu cymaint a bo modd yn ddirwystr, nid ydym yn codi tal ar ysgolion i gymryd rhan yn ein digwyddiadau.

Tu Hwnt i Eiriau #Taro’r Nodyn Cywir:

Gweledigaeth

“Ein gweledigaeth yw i alluogi pobl ifanc i ddarganfod pethau newydd amdanyn nhw eu hunain trwy rhoi’r cyfle iddynt gymryd rhan mewn digwyddiadau syfrdanol. Anelwn at hybu pob person ifanc i anelu’n uchel ac i gyflawni llawer..”

Cenhadaeth

  • I werthfawrogi pob unigolyn sy’n rhan o’n digwyddiadau a gweithgareddau.
  • I ddatblygu lles yr unigolyn trwy ganu a’r celfyddydau perfformio
  • I ehangu gorwelion trwy gynnig cyfleoedd newydd
  • I greu cyfle i ddatblygu sgiliau a doniau
  • I hyrwyddo gwaith tîm, sgiliau trefnyddol a chreadigrwydd.
  • I ymddiried ym mhobl ifanc i hedfan i’r lleuad a darganfod eu ffordd yn ôl.

Pwy yw ein Arbenigwyr?

Cyfarwyddwr Cerddorol

Cyfansoddwr, Trefnydd ac Arweinydd rhyngwladol yw Matthew Brind. Mae ei waith yn cynnwys ffilm, radio, teledu, theatr, pop a chyngherddau. Mae wedi gweithio gydag amryw o gerddorfeydd gan gynnwys Cerddorfa Gyngerdd y BBC, Cerddorfa Ffilharmonig y BBC a Cherddorfa Ffilharmonig Dinas Prague yn ogystal â gwahanol cerddorfeydd sesiwn yn Llundain, Los Angeles ac Efrog Newydd.  Mae’n Drefnwr/Cyfarwyddwr ar gyfer y sioeau teledu: X Factor, Britain’s Got Talent, America’s Got Talent a bu’n Gyfarwyddwr Cerddorol/Trefnydd ar gyfer sioe adloniant y BBC “Tonight’s the Night".  Mae Matthew yn Gyfarwyddwr Cerdd i John Barrowman ac mae’n drefnydd i’r cynhyrchydd cerddoriaeth platinum, Graham Stack.  Yn ddiweddar mae Matthew wedi gweithio fel Trefnydd a Chynhyrchydd Cerdd ar y ffilm Paddington 2.  Mae Matthew hefyd wedi cyfansoddi nifer o sioeau cerdd, yn fwyaf nodedig, Only the Brave, a berfformiwyd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn 2016 ac sydd ar fin dychwelyd yn 2019.

Cyfarwyddwr Ymgynghorol

Mae Andy Smith wedi cyfarwyddo a dysgu theatr ar draws y byd ers 30 mlynedd gan weithio mewn gwledydd amrywiol megis Malta, Hwngari ac America. Ymhlith ei brosiectau mae wedi cynhyrchu opera 1000 o leisiau, ac mae ei brofiad yn ein caniatáu i greu perfformiad o’r safon uchaf.

Tim Cynhyrchu Tu Hwnt i Eiriau

Ar ôl ennill pum mlynedd o brofiad mae gennym dîm sy’n troi’r syniad yn realiti trwy hyfforddi grŵp o bobl ifanc 16-18 o ysgolion a cholegau lleol. Mae’r bobl ifanc hyn yn gweithio gyda’r tîm cynhyrchu er greu trefniant llyfn sy’n rhoi profiad bythgofiadwy i aelodau’r côr. Mae’r criw ifanc hwn yn hefyd yn gofalu am flaen y tŷ er sicrhau mwynhad y gynulleidfa.